Projekty UE

04.01.2023

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy dotacje unijne w ramach projektu grantowego Impuls – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego

„Inwestycja w rozwiązania cyfrowe umożliwiające wzrost komfortu i bezpieczeństwa turystów”

 

Wartość Projektu i źródła dofinansowania

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 226 768,39 PLN, w tym:

  • dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej
    158 737,86 PLN i stanowiącej nie więcej niż 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


 

Wybierz obiekt

Leśne Ustronie budynek

Leśne Ustronie

Leśna Kraina budynek

Leśna Kraina